Από τη συμμετοχή μας στην 4η Ρουμελιώτικη Κουζίνα
7 Μαΐου 2017, Γαλαξείδι

20

20

21

……………………………………………………..

4

……………………………………………………..

Α

3

12

13